Inskrivning

Inskrivning

Goda baskunskaper i svenska krävs för inskrivning på sektionen. Elever som inte kommer direkt från svensk skola får sina svenskkunskaper testade.  Från förskola till gymnasium erbjuder vi eleverna en fransk skolutbildning enligt den franska läroplanen som är avgiftsfri. Varje elev är dessutom inskriven i någon av de tretton nationella språksektionerna.

Intagning sker endast i början av skolåret (september).

För inskrivningsformulär och besök, kontakta sektionen så tidigt som möjligt vid läsårets början!
telefon: +33 (0)1 34 51 77 38  eller  e-post:admin@sectionsuedoise.com

Inskrivningsavgift: 175 € per elev.

Kostnader

Den franska undervisningen är kostnadsfri.

Kostnad för den svenska undervisningen innevarande läsår :

heltidsinskriven elev 2 288€

externé-elev 1 958 €

andra barnet 1 848 €

tredje barnet 1 408 €

fjärde barnet  858 €

förskolan 1 628 €

*(Obs. Högre avgift för ej statsbidragsberättigade elever).

Busskort kostar ca 180 € per läsår. Kostnaden varierar beroende på bostadens avstånd från lycéet.

Skolmåltiderna kostar ca 450 € (4 dagar) ca 565 € (5 dagar) € per läsår för secondairestadiet och ca 430 € för primairestadiet (kan dock variera lite beroende på terminens längd). Ingen skolmat serveras för elever i årskurs 1 och i förskolan.

Svenska Sektionen