Personal och lärare

Kattis Elfvin

Kattis Elfvin

Rektor och Adjunkt

Undervisar i årskurs 8 och 9.

Elisabeth Claesson

Elisabeth Claesson

Administrationsansvarig

Lena Kindeberg

Lena Kindeberg

Mellanstadielärare

Undervisar i årskurs 4, 5 och 6.

Maria Sjöberg

Maria Sjöberg

Adjunkt

Undervisar i årskurs 2 och 7.

Marita Haggren

Marita Haggren

Adjunkt

Undervisar i gymnasiets år 1, 2 och 3, samt i årskurs 7, 8 och 9

 

Per-Ola Casselryd

Per-Ola Casselryd

Adjunkt

Undervisar i gymnasiets år 1, 2 och 3, samt i årskurs 9 och förskolan.

 

Veronica Godin

Veronica Godin

Lärare mot yngre åldrar

Undervisar i årskurs 1, 3 och förskolan.