Inskrivning

Inskrivning

Goda baskunskaper i svenska krävs för inskrivning på sektionen. Elever som inte kommer direkt från svensk skola får sina svenskkunskaper testade.  Från förskola till gymnasium erbjuder vi eleverna en fransk skolutbildning enligt den franska läroplanen som är avgiftsfri. Varje elev är dessutom inskriven i någon av de fjorton nationella språksektionerna.

Intagning sker endast i början av skolåret (september).

För inskrivningsformulär och besök, kontakta sektionen så tidigt som möjligt vid läsårets början!
telefon: +33 (0)6 40 48 08 42 eller
e-post:admin@sectionsuedoise.com

Inskrivningsavgift: 175 € per ansökan

Kostnader

Den franska undervisningen är kostnadsfri.

Kostnad för den svenska undervisningen innevarande läsår :

Familjeavgift – Adhésion famille 375 €

Gymnasiet – Lycée 2 650 €

Högstadiet – Collège 2 200 €

Låg- och mellanstadiet – Primaire 2 200 €

Förskolan – Maternelle 1 830 €

*(Obs. Högre avgift för ej statsbidragsberättigade elever. Tillägg 750 euros per elev fr o m årskurs 1 – CP).

Busskort ”Carte Imagine R” kostar ca 200 € per läsår för primaire- och collège och 350 € för lycée om du bor i les Yvelines (78).
Skolmåltiderna är inkomstbaserade och köps av C’Midy.

Svenska Sektionen