Elevrådet

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2017-2018:

 

Ordinarie ledamot                                            Suppleant

6ème :     Astrid VON SYDOW

5ème :     Victor KORNFELD                            Sébastian COSTA

4ème :     Filippa QVIST                                    Johannes WALDENSTRÖM

3ème :         Gaspard LARRIAGA                        Olivia CORDA

2nde :      Jean SEGURA                                   Maria LINDBERG

1ère :       Adèle LEYGNAC

T :           Claes BRIEM                                      Victor BLANCHET

 

Svenska Sektionen