Elevrådet

 

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2018-2019:

 

Ordinarie ledamot

6ème :     Hugo DARCEL

5ème :     Loup JOUANDET DAHLEN

4ème :     Inès TSCHERNING

3ème :       Filippa QVIST

2nde :      Alec WEDEL

1ère :       Charlotte BARON

T :           Adèle LEYGNAC

 

Svenska Sektionen