Elevrådet

 

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra-sex gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2020 – 2021

Klass

Ordinarie ledamot

suppleant

T

Ebba Briem

 

1ère

Filippa Qvist

 

2nd

Kevin Stüben

Viktor Kornfeld

3ème

Astrid Von Sydow

 

4ème

Alban Madelon

 

5ème

Eira Bergstrand

 

6ème

Olivia Wirsén

Axel Lindgren

Svenska Sektionen