Elevrådet

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Protokoll elevrådsmöte 10 oct 2016
Protokoll elevrådsmöte 5 dec 2016
Protokoll elevrådsmöte 27 februari 2017

Elevrådet 2016-2017:

Klass Ordinarie ledamot Suppleant
6ème Victor KORNFELD Paul VAN LEYNSEELE
5ème Johannes WALDENSTRÖM Eirik BASTIDE
4ème Olivia CORDA Gaspard LARRIAGA
3ème Alexander KORNFELD Mathilde GEIST
2nde Adèle LEYGNAC Paul TEISSANDIER
1ère Victor CORDA turas om
Terminale Michel GLAZMAN turas om

Svenska Sektionen