Elevrådet

 

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2019-2020

Klass

Ordinarie ledamot suppleant

T

Charlotte Baron

 

1ère

Clara Brisson Ingemarsson

Ebba Briem

2nd

Filippa Qvist

Matthieu Geist

3ème

AnnaBole Feysot

Viktor Kornfeld

4ème

Astrid Von Sydow

Kevin Stüben

5ème

Joyia Lemmerlijn Gummesson

Hugo Darcel

6ème

Alban Madelon

Audrey Lindgren

 

Svenska Sektionen