Elevrådet

 

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra-sex gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2021-2022

 

Klass Ordinarie ledamot suppleant
T Filippa Qvist Hugo von Sydow
1ère Viktor Kornfeld  
2nd Vilda Boij  
3ème Gustav Brisson  
4ème Audrey Lindgren  
5ème Olivia Wirsén  
6ème    

Svenska Sektionen