Elevrådet

 

Vi är väldigt stolta över vårt fina elevråd. Vi träffas fyra-sex gånger per läsår och behandlar saker som rör elevernas vardag på sektionen.

Elevrådet 2023-2024 
väljs i början av höstterminen

 

Klass Ordinarie ledamot suppleant
T    
1ère    
2nd    
3ème    
4ème    
5ème    
6ème    

Svenska Sektionen