Förskolan - Maternelle

Förskolan – Maternelle

Svenska sektionens förskola tar emot eleverna två halvdagar i veckan:
Tisdagar 13.30-16.15 och fredagar 8.45-12.00.

Första sidan foto 3

Övrig tid är eleverna inskrivna i grande eller moyenne section i den franska förskolan där de bor. Barnen tas om hand av våra ambitiösa och idérika svenska förskolelärare. Undervisningen är mycket varierad och följer svensk läroplan. Eleverna får bl a klippa och klistra, måla, arbeta med lera, baka, sjunga, använda ramsor och ha fri lek.

svenska förskolan

Att tidigt leka med andra svensktalande barn och använda språket utanför hemmet är mycket viktigt för den tvåspråkiga utvecklingen. Vi märker att barnen känner stor trygghet i att träffa andra barn i samma situation när de kommer till oss.

 

Svenska Sektionen