Förskolan - Maternelle

Förskolan – Maternelle

Svenska sektionens förskola tar emot eleverna två halvdagar i veckan:

Tisdagar 13.30-16.15 
grande och moyenne section
(5 och 4-åringar)

Fredagar 8.45-12.00
grande, moyenne och petite section
(5, 4 och 3-åringar)

Första sidan foto 3

Övrig tid är eleverna inskrivna i grande, moyenne eller petite section i den franska förskolan där de bor. Barnen tas om hand av vår ambitiösa och idérika svenska förskolelärare. Undervisningen är mycket varierad och följer svensk läroplan. Eleverna får klippa och klistra, måla, arbeta med lera, baka, sjunga, använda ramsor och ha fri lek.

svenska förskolan

 

 

 

 

 

Att tidigt leka med andra svensktalande barn och använda språket utanför hemmet är mycket viktigt för den tvåspråkiga utvecklingen. Vi märker att barnen känner stor trygghet i att träffa andra barn i samma situation när de kommer till oss.

 

 

Svenska Sektionen