Français spécial

FS – Français spécial, nybörjarklass

_0008_Prima¦êrie

Kommer du hit som elev utan att kunna franska? Inga problem. Lösningen heter français spécial. Det första skolåret här går du då i en specialklass med kamrater från olika länder, som alla är nybörjare i franska. Från 2:an på lågstadiet till 1:an på gymnasiet erbjuder vi denna skolform. Du får intensivundervisning i franska och en komprimerad undervisning i andra ämnen. Dessutom följer du undervisningen i din svenska klass när det är dags för svenska. Efter det första läsåret kan man oftast börja i en standardklass på skolan.

Svenska Sektionen