Primaire - förskola, låg och mellanstadiet

Primaire – Förskola, låg- och mellanstadiet

_0010_Prima¦êrie

  • Maternelle – förskolan
  • CP – 1:an
  • CE1 – 2:an
  • CE2 – 3:an
  • CM1-4:an
  • CM2-5:an

Eleverna tillhör en fransk klass, med fransk lärare och en svensk klass med svensk lärare.
De har svenska och historia totalt 6 h/vecka.

Man kan vara ”interne” och gå på heltid på Lycée International eller vara ”externé” .

Varje år byter man lärare och klass på franska sidan. Man brukar dock få behålla sina närmaste vänner i den mån det är möjligt.

Vi följer svensk kursplan och svenska riktlinjer för bedömning och betygsättning med den skillnaden att vi översätter den svenska betygsskalan till den franska. Vi genomför de svenska nationella proven för åk 3, 6 och 9. (Motsvarande CE2, 6ème  och 3ème.)

Se länkar till Skolverkets styrdokument gällande kursplaner och betygsättning:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


 

Svenska Sektionen