Primaire - förskola, låg och mellanstadiet

Primaire – Förskola, låg- och mellanstadiet

_0010_Prima¦êrie

  • Maternelle – förskolan
  • CP – 1:an
  • CE1 – 2:an
  • CE2 – 3:an
  • CM1-4:an
  • CM2-5:an

Eleverna tillhör en fransk klass, med fransk lärare och en svensk klass med svensk lärare.
De har svenska och historia totalt 6 h/vecka.

Man kan vara ”interne” och gå på heltid på Lycée International eller vara ”externé” .

Varje år byter man lärare och klass på franska sidan. Man brukar dock få behålla sina närmaste vänner i den mån det är möjligt.

Vi följer den svenska läroplanen med dess mål och riktlinjer.

_0007_Prima¦êrie

 

Svenska Sektionen