Educhorus - ENT

OZE (ENT)

OZE är skolans kommunikationssystem.
All viktig information från skolan får man via ENT. Här kan du som förälder följa dina barns resultat, läxor, kommunicera med lärare vid behov mm. Som elev kan du följa dina resultat, dela filer, ha koll på läxor mm.

Alla elever och föräldrar får lösenord via skolan och sedan får man logga in och ändra dem. Man måste också lägga in sin e-mailadress. En adress per användare.

Svenska Sektionen