Le diplôme national du brevet mention internationale

Le diplôme national du brevet mention internationale

Det är en examen som man kan ta i slutet av 3ème som innehåller fyra element:

• Baskunskaper och kompetens efter nio grundskoleår
• Det muntliga betyget vid ”Histoire des Arts”
• Betygen från läsåret
• Betyget från själva examen (se nedan)
Själva examen består av fyra element:

• Språk och litteratur på svenska
• Franska
• Matte
• Historia på franska – skriftligt, historia på svenska – muntligt. Geografi och samhällskunskap på franska – skriftligt.

Läs vidare

 

Svenska Sektionen