Sjukanmälan

 

Högstadie- och gymnasieelever:

Ring alltid sektionen den första frånvarodagen – telefon 01 34 51 77 38.

Ring också till elevens CPE “Conseillers principaux d’éducation” (se listan här under).
 All frånvaro ska skriftligen bekräftas i ”Le carnet de liaison” då eleven återvänder till skolan.

6ème / 5ème / 4ème / 3ème Sandrine CHEVALLIER Sal 019 tel. 01 39 10 94 48
 2nds 6-10, T och 1ère S Grégory POTHIN Sal 121 tel. 01 39 10 94 47
2nds 1-5, 1ères och T ES, L  Julie CAMIER Sal 123 tel. 01 39 10 94 49

Salarna 019, 121 och 123 ligger i den Provisoriska Byggnaden och är s.k. “Bureaux de la Vie Scolaire”.
 Där sitter de ovannämnda CPE. Det är hit eleverna skall gå varje gång de har varit frånvarande eller kommer för sent, för att få sin “carnet de liaison” stämplad. Först därefter får de gå till sina lektioner. Här kan de också få upplysning om eventuellt frånvarande lärare, o.s.v. Varje lärare är skyldig att föra upp all frånvaro i skolans digitala plattform “ENT”. Skolk betraktas som en allvarlig företeelse!

Låg- och mellanstadieelever:

Ring alltid sektionen den första frånvarodagen – telefon 01 34 51 77 38
Sms:a Lena / Åsa på deras mobiler.

Ring även det franska sekretariatet om eleven är borta mer än 2 dagar – telefon 01 39 10 94 81.
All frånvaro ska skriftligen bekräftas till läraren i ”Le carnet de correspondance” då eleven återvänder till skolan.

Begäran om lov eller annan frånvaro

Bör ske i mycket begränsad omfattning och skall alltid vara motiverad. Endast i undantagsfall kan extra ledighet tillåtas i samband med helger och skollov. Begäran ställs till rektor Mme Negrel ”la proviseure” beträffande elever på secondairestadiet och till Madame Negrel (”la directrice des classes primaires”) för elever på primairestadiet. Begäran om ledighet lämnas först in till den Svenska Sektionen som vidarebefordrar.

Svenska Sektionen