Sjukanmälan

 

Högstadie- och gymnasieelever:

Maila alltid sektionen den första frånvarodagen – admin (at) sectionsuedoise.com

Maila också elevens CPE ”Conseillers principaux d’éducation” via OZE
(se listan här under).
All frånvaro ska skriftligen bekräftas i ”Le carnet de liaison” då eleven återvänder till skolan.

6ème,5ème,4ème,3ème
Sandrine CHEVALLIER
bureau 005 Scherer
sandrine.chevallier1@ecollege78.fr
tel. 01 39 10 94 48

2nds-6,7,8,9,10,FS & T
Grégory POTHIN
bureau 306 Scherer
gregory.pothin@ecollege78.fr
tel. 01 39 10 94 47

2nds-1,2,3,4,5 & 1ère

Marie-Anne Torneberg
bureau 308 Scherer
marie-anne.torneberg@ecollege78.fr 
tel. 01 39 10 94 49

Vie scolaire lycée surveillants
viescolycee.li@ecollege78.fr

Salarna 005, 306 och 308 ligger i Edgar Schererbyggnaden och är s.k. ”Bureaux de la Vie Scolaire”.
 Där sitter de ovannämnda CPE. Det är hit eleverna skall gå varje gång de har varit frånvarande eller kommer för sent, för att få sin ”carnet de liaison” stämplad. Först därefter får de gå till sina lektioner. Här kan de också få upplysning om eventuellt frånvarande lärare, o.s.v. Varje lärare är skyldig att föra upp all frånvaro i skolans digitala plattform ”OZE”. Skolk betraktas som en allvarlig företeelse!

Låg- och mellanstadieelever:

Maila alltid sektionen första frånvarodagen – admin (at ) sectionsuedoise.com
Sms:a sektionens primairelärare på deras mobiler.

Ring även det franska sekretariatet om eleven är borta mer än 2 dagar – telefon 01 39 10 94 81.
All frånvaro ska skriftligen bekräftas till läraren i ”Le carnet de correspondance” då eleven återvänder till skolan.

Begäran om lov eller annan frånvaro

Bör ske i mycket begränsad omfattning och skall alltid vara motiverad. Endast i undantagsfall kan extra ledighet tillåtas i samband med helger och skollov. Begäran ställs till rektor Mme Bessis ”la proviseure” beträffande elever på secondairestadiet och till Madame Gagneur (”la directrice des classes primaires”) för elever på primairestadiet. Begäran om ledighet lämnas först in till den Svenska Sektionen som vidarebefordrar.

Svenska Sektionen