Sjukanmälan

Högstadie- och gymnasieelever:

Ring alltid sektionen den första frånvarodagen – telefon 01 34 51 77 38.

Ring också till elevens CPE ”Conseillers principaux d’éducation” (se listan här under).
 All frånvaro ska skriftligen bekräftas i ”Le carnet de liaison” då eleven återvänder till skolan.

6ème / 5ème / 4ème / 3ème Sandrine CHEVALLIER Sal 017 tel. 01 39 10 94 48
 2nds, 1ère S Grégory POTHIN Sal 206 tel. 01 39 10 94 47
2nds, 1ère ES, L och T Julie CAMIER Sal 206 tel. 01 39 10 94 49

Claire-Marie FANJAVELO (Lycée)
tel. 01 39 10 94 51

 

 

Salarna 017 och 206 ligger i E-byggnaden och är s.k. ”Bureaux de la Vie Scolaire”.
Där sitter de ovannämnda CPE. Det är hit eleverna skall gå varje gång de har varit frånvarande eller kommer för sent, för att få sin ”carnet de liaison” stämplad. Först därefter får de gå till sina lektioner. Här kan de också få upplysning om eventuellt frånvarande lärare, o.s.v. Varje lärare är skyldig att föra upp all frånvaro i ENT. Skolk betraktas som en allvarlig företeelse!

Låg- och mellanstadieelever:

Ring alltid sektionen den första frånvarodagen – telefon 01 34 51 77 38.

Ring även det franska sekretariatet om eleven är borta mer än 2 dagar – telefon 01 39 10 94 81. 
All frånvaro ska skriftligen bekräftas till läraren i ”Le carnet de correspondance” då eleven återvänder till skolan.

Begäran om lov eller annan frånvaro

Bör ske i mycket begränsad omfattning och skall alltid vara motiverad. Endast i undantagsfall kan extra ledighet tillåtas i samband med helger och skollov. Begäran ställs till rektor Monsieur Bianco ”le proviseur” beträffande elever på secondairestadiet och till Madame Hopf (”la directrice des classes primaires”) för elever på primairestadiet. Begäran om ledighet lämnas först in till den svenska sektionen som vidarebefordrar.

Svenska Sektionen