Sektionens fester

Under skolåret anordnas tre fester för familjerna: julfest, valborgsfest och midsommarfest. För att planeringen och genomförandet av festerna ska fungera på ett smidigt sätt från år till år har följande organisation beslutats:

_0000_jul

– Föräldrarna på Lycéet ansvarar för Julfesten

– Föräldrarna på Collège ansvarar för Valborg

– Föräldrarna på Primaire ansvarar för Midsommar

Vid läsårets början skickar s_0006_luciatyrelsen ut en enkät där föräldrarna anmäler vad de kan hjälpa till med. En huvudansvarig utses sedan av styrelsen till varje fest.

Varje huvudansvarig sätter sedan ihop en festgrupp, pappor och mammor, ca 10 personer, för att planera och genomföra sin fest. Planeringen kan gärna ske på kvällstid under trevliga former. Alla föräldrar ska naturligtvis liksom tidigare bidra till ett eventuellt dryck- och matbord.

_0001_lucia

 

 

Svenska Sektionen