Sektionens fester

Under skolåret anordnas två traditionella fester för familjerna: julfest med luciatåg och midsommarfest. För att planeringen och genomförandet av festerna ska fungera på ett smidigt sätt från år till år har följande organisation beslutats:

_0000_jul

– Föräldrarna på Lycéet och Collège ansvarar för Julfesten

– Föräldrarna på Primaire ansvarar för Midsommar

Vid läsårets början utser s_0006_luciatyrelsen en festansvarig ledamot som tillsammans med klassföräldrar och Sektionen sätter ihop en festgrupp pappor och mammor, för att planera och organisera festen. 

_0001_lucia

Upptill de traditionella festerna, organiserar de skandinaviska sektionerna (svenska, danska och norska) en Skandinavisk Cocktail tillsammans vartannat år för sina familjer, skolans lärare och personal samt för skandinaviska institutioner i Frankrike.

 

Svenska Sektionen