Undervisningen

Undervisningen

Det finns två stadier:
Primaire = låg och mellanstadiet, 6 h svenska/vecka
Secondaire = högstadiet, 6 h svenska/vecka och gymnasiet, 8 h svenska/vecka

Alla elever, oavsett stadie tillhör en fransk klass. Man har sedan ett visst antal timmar i veckan på sektionsspråket.

För låg-, mellan- och högstadiet är fördelningen inom svenskan följande:
4 tim svenska och 2 tim historia/geografi

För gymnasiet är fördelningen:
4 tim svenska och 4 tim historia/geografi

Svenska Sektionen