Biblioteket

Biblioteket

_0023_BIBBAN

På låg- ochmellanstadiet (primaire) ansvarar Lena Kindeberg för biblioteket, den sk BCD:n som ligger i G-byggnadens på fjärde våningen.

På högstadiet och gymnasiet (collège och lycée) ansvarar Lars Östlund (tillsammans med rektor Kattis Elfvin) för biblioteket, den sk CDI:n som ligger på andra våningen i glasbyggnaden Agora.

_0022_BIBBAN

Svenska Sektionen