Klassföräldrar

Vid klassernas föräldramöten i början av läsåret väljs alltid två klassföräldrar.

Klassföräldrar 2017-2018:

Klass Namn Namn
T Anette CORDA Cecilia BRIEM
1ère Lotta LEYGNAC Annelie SCULL
2nd Christel TEISSANDIER Anna GEIST
3ème Anette CORDA Nina LARRIAGA
4ème Eva von SYDOW Karin GOURIAUX
5ème Lotta COSTA Anna HALLSTENSSON
6ème Katharina BLANCHET Kristina BARAT-BERGERE
CM2 Sofia CHEDEVILI Tina DARCEL
CM1 Jenny BASTIDE Christine GRANDIN-GUNNARSSON
CE2 Lotta COSTA Christine BRISSON-INGEMARSSON
CE1 Sofia CHEDEVILI Tina DARCEL
CP Cecilia DEPAULIS Karin PALM-JENSEN
Mat Therese LIEBAULT-SJÖBERG Renée de LUBERSAC

 

Klassföräldrarnas uppgifter:

  • Fungerar som länk mellan läraren och familjerna.
  • Tar med sig kaffe till Portes ouvertes
  • Tar med sig kaffe Välkomstkaffet i mitten av september.
  • Deltar på föräldramöten och utflykter.
  • Deltar på pyssel (primaire) 
Om en klassförälder inte kan vara närvarande hittar hon/han en ersättare.

Svenska Sektionen