Klassföräldrar

 

Vid klassernas föräldramöten i början av läsåret väljs alltid två klassföräldrar.

Klassföräldrar 2018-2019 :

Klass Namn Namn
T ANNA GANDOIS
1ère ANNA SEGURA
2nd CHRISTINE INGEMARSSON
3ème LISA RIVOIRE ANNA SEGURA
4ème LOTTA COSTA ANNIKA GUMMESSON
5ème CATHARINA DENYSIAK EVA VON SYDOW
6ème SOFIA CHEDLIVILI TINA DARCEL
CM2 CHRISTINE GUNNARSSON GRANDIN ANNA HALLSTENSSON COLLIN
CM1 CHRISTINE INGEMARSSON LOTTA COSTA
CE2 SOFIA CHEDLIVILI TINA DARCEL
CE1 EMMA DEDORSSON CAPDEVILA CHRISTELLE STRAND
CP MARIA SELLAM LINA ROSSE LACQUIT
Mat CHRISTINE INGEMARSSON THERESE SJÖBERG LIEBAULT

 

Klassföräldrarnas uppgifter:

  • Fungerar som länk mellan läraren och familjerna.
  • Tar med sig kaffe till Portes ouvertes
  • Tar med sig kaffe Välkomstkaffet i mitten av september.
  • Deltar på föräldramöten och utflykter.
  • Deltar på pyssel (primaire) 
Om en klassförälder inte kan vara närvarande hittar hon/han en ersättare.

Svenska Sektionen