Klassföräldrar

 

Vid klassernas föräldramöten i början av läsåret väljs alltid två klassföräldrar.

Klassföräldrar 2019-2020 :

Klass

   

T

Anna Gandois

 

1ère

Christine Ingemarsson

Carina Rochard

2nd

Anna Segura

Anna Geist

3ème

Lotta Costa

Åsa Kornfeld

4ème

Christine Gunnarsson

Johanna Minz 

5ème

Christine Ingemarsson

Annika Gummesson

6ème

Jenny Bastide

Nina Larriaga

CM2

Karin Palm Jensen

Bonnie Lyrholm

CM1

Christer Grahn

Karin Goriaux

CE2

Karin Palm Jensen

Cecilia Depaulis

CE1

Renée De Lubersac

Therese Sjöberg

CP

Christine Ingemarsson

Charlotta Fedele

Mat

Helen Ronen

Therese Sjöberg

 

Klassföräldrarnas uppgifter:

  • Fungerar som länk mellan läraren och familjerna.
  • Tar med sig kaffe till Portes ouvertes
  • Tar med sig kaffe Välkomstkaffet i mitten av september.
  • Deltar på föräldramöten och utflykter.
  • Deltar på pyssel (primaire) 
Om en klassförälder inte kan vara närvarande hittar hon/han en ersättare.

Svenska Sektionen