Klassföräldrar

Vid klassernas föräldramöten i början av läsåret väljs alltid två klassföräldrar.

Klassföräldrar 2016 – 2017 :

Terminale: Malin GERSTER, Cecilia BRIEM

1ère: Katarina BLANCHET, Cecilia BRIEM

2nde: Malin GERSTER, Anna GANDOIS

3ème: Karin TANE, Lotta HAEZENBERGHE

4ème: Christine INGEMARSSON, Nina LARRIAGA

5ème: Anna GANDOIS, Eva VON SYDOW

6ème: Anna HALLSTENSSON, Lotta COSTA

CM2: Eva VON SYDOW, Paula JOUANDET-DAHLEN

CM1: Martin EMANUELSSON, Daniel WALDENSTRÖM

CE2: Anna HALLSTENSSON, Karin TANE

CE1: Jacob LÖNNQVIST, Lotta ERIKSSON

CP: Sofia CHEDLIVILI, Linn LUCIA

Förskolan: Christine INGEMARSSON, Cecilia DEPAULIS

Klassföräldrarnas uppgifter:

  • Fungerar som länk mellan läraren och familjerna.
  • Tar med sig kaffe till Portes ouvertes
  • Tar med sig kaffe Välkomstkaffet i mitten av september.
  • Deltar på föräldramöten och utflykter.
  • Deltar på pyssel (primaire) 
Om en klassförälder inte kan vara närvarande hittar hon/han en ersättare.

Svenska Sektionen