Klassföräldrar

 

Vid klassernas föräldramöten i början av läsåret väljs alltid två klassföräldrar.

Klassföräldrar 2020-2021:

Klass

T Christine Ingemarsson Carina Rochard
1ère Anna Segura  
2nd Lotta Costa Åsa Kornfeld
3ème Malin Zillen Charlotte Von Poehl
4ème Christine Ingemarsson Annika Gummesson
5ème Jenny Bastide Nina Larriaga
6ème Karin Palm Jensen Bonnie Lyrholm
CM2 Christer Grahn Eva Lundahl
CM1 Karin Palm Jensen Maria Sellam
CE2 Renée De Lubersac Therese Sjöberg
CE1 Christine Ingemarsson Charlotta Fedele
CP Therese Sjöberg  
MAT Lina Rosset  

 

Klassföräldrarnas uppgifter:

  • Fungerar som länk mellan läraren och familjerna.
  • Tar med sig kaffe till Portes ouvertes
  • Tar med sig kaffe Välkomstkaffet i mitten av september.
  • Deltar på föräldramöten och utflykter.
  • Deltar på pyssel (primaire) 
Om en klassförälder inte kan vara närvarande hittar hon/han en ersättare.

Svenska Sektionen