Club International

Club International


Club International är en informell sammanslutning med en föräldrarepresentant från varje sektion. Klubben bildades 1977 för att gynna samarbetet mellan sektionerna.

I klubbens regi och med sektionernas medverkan anordnas varje år bl a en julmarknad,  kabarén ”The Mamas & Papas”, en klassisk konsert, Ciné-club /filmförevisningar, en fotbollsturnering och en stor festlig sommarfest ”Lycée en fête” med loppmarknad. 

De insamlade medlen används oavkortat till punktinsatser för att förbättra elevernas skolmiljö samt för att stödja de kulturella aktiviteterna på Lycée International.

Svenska Sektionens representant :
Yannick Aulnette

Hemsida :
https://www.clubinternationalsaintgermain.fr/

julmarknad_6803 julmarknad_6728 julmarknad_6802

 

Club Internationals fotboll  

Elever på Svenska Sektionen som är intresserade av att spela fotboll är välkomna att spela med sektionens lag.

 • Vill ni spela fotboll med Svenska Sektionen? Vi söker fler spelare i alla åldrar. Träning eller match i regel söndag förmiddag för de yngre. 
  Vi gör uppehåll under skollov.

  Inskrivning sker direkt på https://football-intersections.com/

  Välkomna att kontakta Svenska Sektionens representant :
  Jacob Lönnqvist för mer information. v.lonnqvist@gmail.com
  tel. 0616405827

 

 

Svenska Sektionen