Högstadiet

Högstadiet

_0024_6EME

6ème = 6:an
5ème = 7:an
4ème = 8:an
3ème = 9:an

Här går alla elever på heltid, externésystemet finns ej.

Eleverna tillhör en fransk klass med en fransk lärare i varje ämne. Dessutom har de en svensk lärare i hi/geo och en i svenska förutom i 6ème där vår svenska lärare ansvarar för bägge ämnena.

Varje år byter man lärare och klass på franska sidan. Man brukar dock få behålla sina närmaste vänner.

Vi följer den svenska läroplanen med dess mål och riktlinjer.

I slutet av 3ème tar eleverna le diplôme international du brevet – en högstadieexamen.

_0015_5EME

 

Svenska Sektionen