Högstadiet

Högstadiet

_0024_6EME

6ème = 6:an
5ème = 7:an
4ème = 8:an
3ème = 9:an

Här går alla elever på heltid, externésystemet finns ej.

Eleverna tillhör en fransk klass med en fransk lärare i varje ämne. Dessutom har de en svensk lärare i hi/geo och en i svenska förutom i 6ème där vår svenska lärare ansvarar för bägge ämnena.

Varje år byter man lärare och klass på franska sidan. Man brukar dock få behålla sina närmaste vänner.

Vi följer svensk kursplan och svenska riktlinjer för bedömning och betygsättning med den skillnaden att vi översätter den svenska betygsskalan till den franska. Vi genomför de svenska nationella proven för åk 3, 6 och 9. (Motsvarande CE2, 6ème  och 3ème.)

Se länkar till Skolverkets styrdokument gällande kursplaner och betygsättning:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=-996270488%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRSVE01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan

I slutet av 3ème tar eleverna le diplôme international du brevet – en högstadieexamen.

_0015_5EME

 

Svenska Sektionen