Högstadiet

Högstadiet

_0024_6EME

6ème = 6:an
5ème = 7:an
4ème = 8:an
3ème = 9:an

Här går alla elever på heltid, externésystemet finns ej.

Eleverna tillhör en fransk klass med en fransk lärare i varje ämne. Dessutom har de en svensk lärare i hi/geo och en i svenska förutom i 6ème där vår svenska lärare ansvarar för bägge ämnena.

Varje år byter man lärare och klass på franska sidan. Man brukar dock få behålla sina närmaste vänner.

Vi följer den svenska läroplanen med dess mål och riktlinjer.

I slutet av 3ème ges eleverna möjlighet att ta ”le diplôm national du brevet”, en högstadieexamen.

_0015_5EME

Le brevet 2017

Det är en helt ny ”brevet” i år. ”Histoire des arts” har försvunnit och ersätts med ”soutenance d’un projet”.

Eleven kan antingen välja att arbeta med en EPI: http://www.reformeducollege.fr/cours-et-options/epi och redovisa muntligt eller att redovisa sin ”stage-rapport”. Eleven kan skriva sistnämnda rapport på svenska eller franska. Skriver man rapporten på svenska kommer en svensk lärare att medverka vid den muntliga examinationen.

 

Man kan få 800 poäng:

400 poäng är ”contôle continu”

Två skriftliga examen: math/sciences = 100 p, français, hi/géo, EMC 100 p http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-objectifs.html.

Datum 29-30 juni 2017.

 

Tre muntliga examen: Ovan nämnda = 100 p

Sv litt = 50 p

Sv hi/geo = 50 p

Den svenska muntliga examinationen sker 7 – 8 juni 2017.

Brevet blanc: Under vecka 11.

 

Svenska Sektionen