Musik- och teaterverksamhet, le FSE

Musik och teaterverksamhet, Le FSE – Foyer socio-educatif

FSE är en pedagogisk och kulturell förening som följer eleverna från förskolan upp till gymnasiet. FSE är finansierad av föräldrarna och i styrelsen sitter elever, föräldrar, sektionsföreträdare och lärare. Lycée Internationals rektor har yttersta ansvaret.

FSE sköter också klassfoton och ser till att eleverna får tillgång till kopiatorer i CDI:n (biblioteket), i sal 206 och i uppehållsrummet för högstadiet.
Under föregående läsår låg FSE bakom bl a följande evenemang :

  • Teaterklubben, 120 elever var med och spelade inför fulla hus pjäsen ”L’Odyssée internationale”
  • Klassiskalis
  • Le Jazz Band
  • La chorale Harmony
  • Prenumerationer för barntidningar på lågstadiet

Svenska Sektionen