Deltidselever - élèves externés

Deltidselever – élèves externés

Detta är en särskild benämning på de elever som enbart kommer till Lycée International för att ha svenska och som har den franska undervisningen i sin ”byskola”. Gäller från förskola till CM2.  Detta system har sina fördelar och sina nackdelar.

Fördelar 🙂

 • Barnet får kamrater där hen bor och därmed kan det bli lättare att ordna med fritidsaktiviteter.
 • Ofta kan långa resor varje dag undvikas.
 • För vissa barn kan det innebära en trygghet att gå i en mindre skola nära hemmet.

Nackdelar 🙁 med lösningar 🙂

Det krävs en rätt omfattande organisation från familjens sida:

 • Två halvdagar i veckan skall barnet köras till och från skolan.
  Lösning: Samkörning.
 • Barnet skall ta igen det hen missar i sin skola när hen är borta.
  Lösning: De flesta skolor lägger icke teoretiska ämnen vid dessa tillfällen.
 • Ha en bra relation med två skolor i stället för en.
  Lösning: Kontakta sektionen vid eventuellt problem.

Svenska Sektionen