BFI

BFI – en fantastisk studentexamen!

stumossa

BFI – Baccalauréat Français International är den studentexamen som eleverna tar efter avlutade studier på Lycée International. Denna examen bekräftar all kompetens och kunskap som eleverna på de internationella sektionerna, Lycée International, fått under årens lopp. ”BFI” utvärderar inte bara rena språkkunskaper i franska och i svenska, utan också allmänkultur och analys inom historia och litteratur på bägge språken. Liksom en muntlig examination på svenska i «Connaissance du monde » (Omvärldskunskap). Givetvis utvärderas alla övriga ämnen som lästs på den franska sidan också; såsom matte, språk med mera.

Svenskan integreras i det franska skolsystemet och den dubbla undervisningsformen svarar upp till sitt uppdrag att vara interkulturellt. Sektionens examen motsvarar ungefär 40 procent av slutbetyget.

Detta dubbla undervisningssätt förbereder eleven för en framtid med hög anpassningsförmåga inom många områden. Vi utbildar världsmedborgare som är kapabla att klara sig i en mer och mer globaliserad värld, där de kan medverka till viktiga ekonomiska, kulturella och politiska möten.

BFI:n öppnar alla dörrar. Eleverna kan söka in på universitet och högskolor i Sverige, Frankrike och övriga världen.


Skala för översättning av betyg – intagning på svensk högskola : 

Grundmeritvärdet :
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/sa-har-raknas-betygen-om/frankrike/


Meritpoängskompensation :
Eftersom sökande med svenska gymnasiebetyg får lägga till meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik, kommer du som har utländskt gymnasiebetyg också att få lägga till en viss poäng till det omräknade betygsvärdet. Poängen kallas meritpoängskompensation. Du får använda den oavsett vilken typ av utbildning du har gått.

Om ditt omräknade betygsvärde (= preliminära meritvärde) hamnar på 14,25, kommer du att få lägga till 1,25 i meritpoängskompensation (Mk).

Meritpoängskompensationen läggs till sist, när kompletteringarna räknats med. Däremot baseras den alltid på det ursprungliga preliminära meritvärdet, före kompletteringar.

Som du ser kan alltså maximalt meritvärde bli 22,50 (20,00 + 2,50).

10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,25
19,00-20,00 2,50

BFI är möjligheten till en bra start i livet!

https://www.youtube.com/watch?v=UOJ1ArFIUoo  – på franska

https://www.youtube.com/watch?v=HseyqrmPn0c – på engelska

 

 

 

 

 

Svenska Sektionen