SYV - Studievägledning

SYV – Studievägledning

LA COP (Conseillère d’Orientation Psychologue) – Lycée Internationals franska studievägledare träffas efter överenskommelse : Lena BROSSARD
mail : lena.brossard@ac-versailles.fr
telefon : 01 39 10 94 11 och be om anknytning (poste) “90 20”

Svenska Sektionen anordnar också svensk  studievägledning.

Vår studievägledare Lars NYSTRÖM  lars.nystrom@isgr.se  kommer hit från Sverige varje år och besöker alla klasser på gymnasiet.  Eleverna får skriva in sig för enskilda samtal och ett informationsmöte organiseras för sektionens gymnasieföräldrar.

Svenska Sektionen