Länkar

Svenska Ambassaden i Paris: www.swedenabroad.com
Svenska Kyrkan i Paris: www.svenskakyrkan.se/paris
Svenska Klubben i Paris: www.cercle-suedois.com
Svenska Kulturinstitutet i Paris: www.ccs.si.se
Nordiska biblioteket i Paris: www.bsg.univ-paris1.fr/nordique/home.htm
Svenskt magasin för frankofiler: www.teteatetemag.com
Svenska Handelskammaren i Paris: www.ccsf.fr/
Swea Paris: www.swea.org/paris
Svenska Studenthemmet i Paris: www.svenskastudenthemmet.com

La Mairie de Saint Germain-en-Laye www.saintgermainenlaye.fr/
La Maire de Fourqueux www.ville-fourqueux.fr

Artiklar med källmaterial om Stockholms historia:
https://stockholmskallan.stockholm.se/
https://www.manuscripta.se/

 

 

Svenska Sektionen