Om Lycée International

Lycée International

_0012_slottetLycée International i St Germain-en-Laye startades för 70 år sedan. Skolan tar emot 3000 elever från förskola till gymnasiet. Den har bidragit till de internationella sektionernas skapande runt omkring i världen och eleverna avslutar sin studietid med en internationell studentexamen BFI(baccalauréat français international).

Det är en statlig skola, som följer det franska skolsystemet. När det gäller Svenska Sektionen följer vi de svenska kursplanerna i nära samarbete med Skolverket.

Eleverna har den största delen av undervisningen på den franska sidan och dessutom deltar de i sektionens undervisning mellan 6-8 timmar per vecka beroende på ålder.

Denna modell är unik. Lycée International är det enda skoletablissemang som består av så många internationella sektioner.

De fjorton sektionerna erbjuder eleverna ett komplement till den officiella franska läroplanen i form av undervisning byggd på dessa länders pedagogik, värderingar och tankesätt. Detta dubbla undervisningssätt är vårt kännetecken, vår stolthet och alla känner stor glädje över den öppenhet och goda stämning som råder på skolan.

Förutom all kompetens och all kunskap som förmedlas, tillåter detta dubbla undervisningssätt eleven att utvecklas multikulturellt och att få tolerans och öppenhet för omvärlden. Denna undervisning är grunden till den speciella anda som råder på Lycée International, en skola med goda studieresultat, där fördomar ej har sin plats.

Svenska Sektionen