APELI

L’APELI är skolans franska föräldraförening vars mål är att representera alla föräldrar på skolan. APELI har som uppdrag att förbättra vardagen för eleverna och att bevara den internationella andan som råder på skolan.

Det är en politiskt oberoende förening och tillhör ingen av de internationella sektionerna. Medlemsavgifterna går oavkortat till L’APELI:s verksamhet.

Svenska Sektionens L’APELI-representant innevarande läsår : Annika Gummesson

L’APELI organiserar : 

 • Den högtidliga studentceremonin för l’OIB 
 • Olika konferenser och debatter
 • Öppet hus (Journée d’acceuil JAC) – innan första terminen börjar 
 • Studierådgivning – en dag då gymnasieelever möter representanter från yrkesliv och högskolor (Le Carrefour des études et métiers CEM)

L’APELI är föräldrarnas talesperson bl a på :

 • Klasskonferenserna
 • Skolans styrelsemöten

L’APELI hjälper till med kontakt mellan hem och skola; skolans ledning och lärarna.

L’APELI håller föräldrarna informerade med hjälp av olika tidskrifter:

 • Le Guidede rentrée
 • Regards 

 

För att kontakta l’APELI :

 • APELI har ett kontor som ligger i le bâtiment Extension (bureau 01) dit man kan vända sig med frågor.
 • apeli78100@gmail.com
 • www.apeli.org

Svenska Sektionen