APELI

APELI är skolans franska föräldraförening vars mål är att representera alla föräldrar på skolan. APELI :s uppdrag är att förbättra vardagen för eleverna och att bevara den internationella andan som råder på skolan.
Det är en politiskt oberoende förening och tillhör ingen av de internationella sektionerna. Medlemsavgifterna går oavkortat till APELI:s verksamhet. Svenska Sektionens APELI-representant innevarande läsår : Cecilia BRIEM

APELI har hand om :

 • Skoltransporter
 • Öppet hus – lördagen innan första terminen börjar
 • Studierådgivning – en dag då gymnasieelever möter representanter från yrkesliv och högskolor.
 • Aktiviteter för högstadieelever i juni
 • Den högtidliga studentceremonin för OIB (Option International de Baccalauréat)
 • Olika konferenser och debatter
 • Skolförsäkring

APELI är föräldrarnas talesperson bl a när det gäller:

 • Klasskonferens
 • Skolans styrelsemöten

APELI hjälper till med kontakt mellan hem och skola; skolans ledning och lärarna.

APELI håller föräldrarna informerade med hjälp av olika tidskrifter:

 • Le Guide
 • APELI-tranports
 • Regards
 • Liaisons ( på nätet)

APELI har ett kontor som ligger i Edgar SHERER-byggnaden dit man kan vända sig med alla frågor man har gällande sina barn.

Öppettider:
Måndag, torsdag 13.00-17.30
Tisdag, fredag 8.30-13.00
TEL: + 33 1 34 51 35 46
apeli78100@gmail.com
www.apeli.org

Svenska Sektionen