APELI

L’APELI är skolans franska föräldraförening vars mål är att representera alla föräldrar på skolan. APELI har som uppdrag att förbättra vardagen för eleverna och att bevara den internationella andan som råder på skolan.

Det är en politiskt oberoende förening och tillhör ingen av de internationella sektionerna. Medlemsavgifterna går oavkortat till L’APELI:s verksamhet.

Svenska Sektionens APELI-representant innevarande läsår : Renée De Lubersac.

L’APELI organiserar :

 • Den högtidliga studentceremonin med diplomutdelning för BFI
 • Olika konferenser och debatter
 • Öppet hus (Journée d’acceuil JAC) – innan första terminen börjar
 • Studierådgivning – en dag då gymnasieelever möter representanter från yrkesliv och högskolor (Le Carrefour des études et des métiers CEM)
 • Skolfest för CM2 som avslut på mellanstadiet
 • Skolfest 3ème som avslut på högstadiet
 • Välkomstsfest för alla heltidselever på CP

L’APELI är föräldrarnas talesperson bl a på :

 • Skolans styrelsemöten
 • klasskonferenser

L’APELI hjälper till med kontakt mellan hem och skola; skolans ledning och lärarna.

L’APELI håller föräldrarna informerade med hjälp av :

 • Le Guide de rentrée
 • News-letter

 

För att kontakta l’APELI :

 • APELI har ett kontor som ligger i Atriums ”bâtiment Extension” (bureau 01) dit man kan vända sig med frågor.
 • contact@apeli.org
 • www.apeli.org

Svenska Sektionen