Nyhetsbrev


Svenska Sektionens nyhetsbrev 20 september 2022

 

Terminstarten har gått bra och verksamheten är återigen i full gång!
Nyhetsbreven skickas ut varannan tisdag och en kopia läggs alltid ut här på vår hemsida

 

Sektionen fyller 50 år

Vi hoppas ni kan komma till Sektionens Jubileumsfest den 14 oktober!
En inbjudan har skickats till alla föräldrar. Tänk på att anmälan stängs fredag 23/9 och att inga efteranmälningar kan göras. Så vänta inte, utan skriv genast in er på utmailad länk om ni vill delta.

 

Svenska Sektionens policy

Så här vid skolstarten känns det extra viktigt att påminna om sektionens policy. Se bifogat dokument från styrelsen. Policy sektionens familjer

Vi efterlyser en ny svensk representant i Club International. Ett mycket roligt, viktigt och internationellt uppdrag på skolan! Anmäl ditt intresse till festansvarig i styrelsen linn.luciajyllard@gmail.com
Vill du veta mer? Kontakta gärna avgående representant christine_ingemarsson@yahoo.fr
En sammanställning över Club Internationals evenemang bifogas. Club International

 

Nytt datum föräldramöte

Notera att Mia har flyttat fram sina föräldramöten i CM1 och CM2 till måndagen den 3/10.
Plats sal 204 i primaire.
kl 17.00-17.45 – CM1
kl 18.00-18.45 – CM2

 

Läsårsprogram

Vi bifogar uppdaterat Läsårsprogram 2022-2023

 

Betyg externé-elever

Det är obligatoriskt för alla externéföräldrar i CP-CM2 att skicka in kopior på barnens franska betyg (bulletins).
Ni som fortfarande inte har mailat in sommarbetyget (juli 2022) i pdf-format ombeds därför göra det absolut senast denna veckan till Elisabeth admin@sectionsuedoise.com.

 

Elevråd

Nu vid läsårets början, väljer varje klass en representant som kommer att vara med i elevrådet. Både på Svenska Sektionen och i de franska klasserna. De första mötena brukar äga rum i början av oktober.

Vänligen
Elisabeth och Eva

 

Kopior på läsårets nyhetsbrev som skickas ut per mail varannan vecka :
nyhetsbrev 20 september 2022
nyhetsbrev 6 september 2022


Svenska Sektionens studenter 2022.
GRATTIS till fantastiska resultat och vi önskar er varmt lycka till med framtida projekt!