Styrelsen

Huvudman för verksamheten är en föräldraförening där samtliga föräldrar i sektionen är medlemmar. Denna är registrerad som en ideell förening och har en styrelse bestående av sju ledamöter valda vid årsmötet. Arbetet vid sektionen leds av sektionschef Eva Stenberg i samråd med föräldraföreningens styrelse, sektionens anställda och Lycéets administration. 
Föräldrarna deltar aktivt i sektionens och Lycéets verksamheter, exempelvis såsom ledare för olika fritidsaktiviteter, som representanter i föräldraföreningen, som arrangörer av fester eller som medhjälpare vid andra evenemang i skolans regi. Varje sektion har sin egen föräldraförening. Välkomna med idéer, förslag, synpunkter på allt som rör föräldraföreningen! 
En viktig uppgift för styrelsen är att anställa och avlöna sektionens anställda. Verksamheten finansieras huvudsakligen av terminsavgifter. Ett årligt bidrag från svenska staten täcker ca 40% av utgifterna.

Styrelsen tar gärna emot synpunkter och förfrågningar och kan nås på följande email adress: 
Styrelsen.svenskasektionen@gmail.com

 

Policy sektionsfamiljer

Styrelsemedlemmar :

Jacob Lönnqvist –  ordförande
Linn Lucia – vice ordförande
Anna Segura – kassör
Karin Palm-Jensen – sekreterare
Anders Wedel
Eva Lundahl
Johanna Minz
Karin Goriaux

 

Svenska Sektionen